Beskrivelse: C:\Users\Jan Øland\Documents\Mine websteder\Purac\billeder\home-blaa.gif

Beskrivelse: C:\Users\Jan Øland\Documents\Mine websteder\Purac\billeder\produkter-blaa.gif

Beskrivelse: C:\Users\Jan Øland\Documents\Mine websteder\Purac\billeder\referencer-graa.gif

Beskrivelse: C:\Users\Jan Øland\Documents\Mine websteder\Purac\billeder\kontakt-blaa.gif

REFERENCELISTE FOR MASKINEL UDRUSTNING TIL SPILDEVANDSANLÆG:

 

 

 

FAGENTREPRISER

YDELSE

ÅR

Aalborg renseanlæg Øst

Attrup Renseanlæg

Arla Foods Rødkærsbro

Nørager Renseanlæg

Hjørring Renseanlæg

Viborg Centralrenseanlæg

Helsingør

Ejby Mølle renseanlæg

Aalborg Renseanlæg Øst

Aalborg Renseanlæg Vest

Viby Renseanlæg

Egå Renseanlæg

Viby Renseanlæg

Ejby Mølle Renseanlæg

Aalborg Renseanlæg Vest

Aalborg Renseanlæg Øst

Herning Renseanlæg

Fjerritslev Renseanlæg

Holstebro Renseanlæg

Sydkystens Renseanlæg

Slam/slam varmeveksler

Kalkdoserer

Slampumpe

Forafvander

Kemekaliedoseringsanlæg

Efterpolering skivefilter

Riste og ristegodsvaske/presse

Slamtransportør

Sandvasker

Sandvasker

Hydrolyse

Skinnesystem sandfangs bro tandstangs træk

Overfaldsspjæld

Spjæld

Forafvander

Froafvander

Transportør

Kalkdoseringsanlæg

Recirkulationspumper

Transportør

2011

2011

2011

2011

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2008

2008

2008

2008

Hjørring Centralrenseanlæg

Ombygning af rådnetanke int. ATEX

2008

Udsholt Renseanlæg

Støjdæmpning

2008

Herning Renseanlæg

Spjæld

2008

Viby Renseanlæg

Efterklaringstanke med pumper og div. ombygninger, udført i partnering

2008

Lyngby Renseanlæg

Kalkdoseringsanlæg for PH-regulering

2008

Ejby Mølle Renseanlæg

Spjæld

2008

Aalborg Renseanlæg Vest

Forafvander til slam, polymeranlæg, pumper og eltavler og elinstallationer

2008

Aalborg Renseanlæg Øst

Forafvander til slam, polymeranlæg, pumper og eltavler og elinstallationer

2008

Åby Renseanlæg

Efterklaringstank med pumper udført i partnering

2007

Holstebro Renseanlæg

Recirkulationspumper med rør

2007

Fjerritslev Renseanlæg

Kalkdoseringsanlæg for slamhygiejnisering incl. eltavle

2007

Nivå Renseanlæg

Maskinelt udstyr til forbehandling riste, pumper, sandfangsskarberbro

2007

Stege Renseanlæg

Findeler slambehandling

2006

Avedøre Renseanlæg

Skraber til efterklaringstank

2006

Kalundborg Centralrenseanlæg

Hydrolysetank med pumper og mixere

2006

Ejby Mølle Renseanlæg

Spjæld

2006

Nivå Renseanlæg

Sandfang og ristebygværk

2006

Avedøre Renseanlæg

Transportører

2006

Sorø Renseanlæg

Maskinelt udstyr til nyt renseanlæg

2005

Aalborg Vest Renseanlæg

Slamafvandingsanlæg

2005

Viborg Syd Vandværk

Kalkdoseringsanlæg

2005

Køgeegnens Renseanlæg

Maskinelt udstyr til sandfang og slammodtagestation

2005

Viby Renseanlæg

Slamafvandingsanlæg

2005

Gilleleje Renseanlæg

Maskinelt udstyr til nye procestanke og ny efterklaringstank

2005

Lindholm Ø Renseanlæg

Maskinelt udstyr til nyt anlæg og sækkeafvandingsanlæg

2005

Nivå Renseanlæg

Slamafvandingsanlæg

2005

Stege Renseanlæg

Maskinelt udstyr til udbygning af renseanlæg incl. slamafvanding

2004

Maoming Renseanlæg

Kina, Maskinelt- og elektrisk udstyr til nyt renseanlæg incl. Slamafvanding

2004

Slangerup Renseanlæg

Maskinelt udstyr til nyt biologisk anlæg

2004

Gryfino Renseanlæg, Polen

Maskinelt- og elektrisk udstyr til nyt biologisk anlæg

2004

Nivå Renseanlæg

Maskinelt udstyr til nyt biologisk anlæg

2004

Nykøbing F sukkerfabrik

Maskinelt udstyr til nyt anlæg

2004

Gjøl Renseanlæg, Åbybro

Maskinelt udstyr til nyt renseanlæg

2003

Nakskov Sukkerfabrik

Maskinelt udstyr til nyt renseanlæg

2003

Nakskov kommune

Maskinelt- og elektrisk udstyr til renseanlæg og pumpestationer

2003

Køgeegnens Renseanlæg

Maskinelt udstyr til ristegods, sand og håntering af ekstern slam

2002

Nyborg Renseanlæg

Maskinelt udstyr til rådnetank

2002

Attrup Renseanlæg

Flotationsanlæg og slamafvanding for slagteri Rose Poultry

2002

Lyngby Renseanlæg

Slamafvandingsanlæg

2002

Køgeegnens Renseanlæg

Slamskraberbro og slamtransportører

2002

Flådestation Frederikshavn

Hvims brandslukningsanlæg, anlæg til flydeslam

2001

Arla Foods, Rødkærsbro

Slamafvandingsanlæg, kontaktfiltrering af renset spildevand, slamskraberudstyr

2001

Bruunshåb Renseanlæg

Viborg, Slamafvandingsanlæg

2001

Grønjordvej Pumpestation

Anlæg til rensning af grundvand

2000

København Lufthavn

Maskinelt udstyr til ristegodshåndtering

2000

Københavns Metro Havnegade

Anlæg til rensning af grundvand

1999

Lomza Renseanlæg

Polen, Centrifugal blæsereentreprise

1999

Skagen Renseanlæg

Beluftningsudstyr og slamskraberentreprise

1999

Københavns metro Søtorvet

Anlæg til rensning af grundvand

1999

Københavns Metro Søpavillonen

Anlæg til rensning af grundvand

1999

Københavns Metro Nørreport

Anlæg til rensning af grundvand

1999

Brasov Renseanlæg

Rumænien, For- og slutafvanderentreprise

1999

Ribe Renseanlæg

Maskinentreprise incl. udstyr til 2 nye efterklaringstanke

1998

Holstebro Renseanlæg

Beluftningsudstyr til 5. procestank

1998

Københavns Metro Sjæleboderne

Anlæg til rensning af grundvand

1998

Herning Renseanlæg

Spjæld til 4 forklaringstanke

1997

Gardene Renseanlæg

Litauen, Maskinelt udstyr til ristegodsanlæg og biologisk filter

1997

Kalundborg Renseanlæg

Udvide slamafvandingsanlæg

1997

Kalundborg Renseanlæg

Maskinelt udstyr til ristegodshåndtering

1997

Aså Renseanlæg

Maskinelt udstyr til pumpestation, sandfang og procestank

1996

Hjørring Renseanlæg

Kalkstabiliseringsanlæg

1996

Frederiksund Renseanlæg

Kalkstabilisringsanlæg

1996

Ballen Renseanlæg, Samsø

Maskinelt udstyr til nyt renseanlæg

1996

Trzebiatow Renseanlæg

Polen, slamafvandingsanlæg

1996

Ikast Renseanlæg

Maskinelt udstyr til ristegods- og sandhåndtering

1996

Herning Renseanlæg

Maskinelt til ristegods- og sandhåntering

1996

Holstebro Renseanlæg

Beluftningsudstyr til 4 procestanke

1996

Ejby Mølle Renseanlæg

Ristegodsbehandlingsanlæg

1995

Ejby Mølle Renseanlæg

Sandfangsudstyr

1995

Tåbel Renseanlæg

Maskinelt udstyr til ristegods - sandfangproces- og efterklaringstanke

1995

Rønne Renseanlæg

Maskinelt udstyr til ristegods- og sandfangsanlæg

1995

Dragsholm Renseanlæg

Kalkstabilisringsanlæg

1994

Kalundborg Renseanlæg

Slamafvandingsanlæg

1994

Odense Nord forrenseanlæg

Smede- og slamafvandingsentreprise

1994

Sindal Renseanlæg

Ristegodsbehandlingsanlæg- og slandfangsudstyr

1994

Hjørring Renseanlæg

Maskinel udstyr til sand og fedtfang og procestank

1994

Tårnby Renseanlæg

2x mekaniske riste, sandafvander med transportør og NLC-plastskraber

1993

Brejning Renseanlæg

Centrifugeanlæg

1993

Jels Renseanlæg

Maskinel udstyr til efterklaringstank

1993

Ringsted Renseanlæg

Maskinentreprise med slamskrabere og centrifugeanlæg

1993

Holmsland Vandværk

DynaSand filter, hydraulik skraber og FlocBee

1993

Skagen Renseanlæg

Maskinentreprise med med mekanisk rist og udstyr til efterklaringstank

1993

Blumenthal Renseanlæg

Maskinel udstyr til sand- og fedtfang og procestank

1993

Ølstykke Renseanlæg

Maskinel udstyr til sand og fedtfang og procestank

1993

Brunshåb Renseanlæg

Viborg, Maskinudstyr kemisk fældning og kvælstoffjernelse

1992

Egå Renseanlæg

Maskinel udstyr til sandfang og sandfiltre

1992

Bogense Renseanlæg

Maskinel udstyr til kemisk fældning og kvælstoffjernelse

1992

Kolding Renseanlæg

Maskunel udstyr til slamafvanding og slamtransport

1991

Sæby Renseanlæg

Maskinel udstyr til regnvandsbassin

1991

Asferg Renseanlæg

Maskin- og eludstyr til kemisk fældning og biologisk anlæg

1991

BASF-Renseanlæg, Grenå

Maskinel udstyr til efterklaringstank

1991

Lillerød Renseanlæg

Maskinudstyr til næringssaltfjernelse

1991

Stegholt Renseanlæg

Åbenrå,Transportanlæg for afvandet slam

1991

Hyllested Renseanlæg

Maskin- og eludstyr, kemisk fældning og biologisk anlæg

1990

Haderslev Renseanlæg

Maskin- og eludstyr til slamhygiejniseringsanlæg

1990

Sindal Renseanlæg

Maskinel udstyr ti efterklaringstank

1990

Vinderup Renseanlæg

Maskin- og eludstyr til bundfældningstanke og kemisk fældning

1989

Esbjerg Vest Renseanlæg

Maskinel  udstyr til mekaninsk rensning og kemisk fældning

1989

Højelt genbrugsstation

Maskinel udstyr til slamafvanding og slamtransport

1989

Stistrup Rensanlæg

Maskin- og eludstyr til slamstabilisering og slamafvanding

1989

Hornumbro Renseanlæg

Maskinel udstyr til mekanisk rensning og biologisk anlæg

1989

Jebjerg Mejeri

Maskinel udstyr til kemisk fældning og biologisk anlæg

1989

Hoven Renseanlæg

Maskin- og eludstyr til bundfældningstanke og kemisk fældning

1988

Thisted Mejeri

Maskinel udstyr til efterklaringstank

1988

Beder Renseanlæg

Maskin- og eludstyr til sandfiltrering

1988

Esbjerg Vest Renseanlæg

Maskin- og eludstyr til regnvandsbassin

1988

Lillerød Renseanlæg

Maskinel udstyr til efterklaring- og slamkoncentrerings tanke

1987

Skjern Renseanlæg

Maskin- og eludstyr til slamstabilisering og slamafvanding

1987

Sevel Renseanlæg, Vinderup

Maskin- og eludstyr til kemisk fældning og efterklaringstank

1987

Vinderup Renseanlæg

Maskin- og eludstyr til slamstabilisering og slamafvanding

1987

Holstebro Renseanlæg

Maskin- og eludstyr til slamfortykning

1986

Korsør Renseanlæg

Maskinel udstyr slamafvanding

1986

 

 

 

Purac AS - Toldboden 3, 2. sal D,  8800 Viborg  -  Tlf. 87 500 200